Danh sách các mặt hàng Thương hiệu/Hãng sản xuất: Ferroli

Ferroli là thương hiệu của Italia, một tập đoàn đa ngành nghề,tại đa quốc gia. Ferroli được xem như là “ngân hàng nhiệt của thế giới”, tiên phong đi đầu trong công nghệ về nhiệt.

Với thị trường ngày càng lớn, Ferroli đã mở rộng nhà máy sản xuất tới nhiều quốc giá trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Malaysi, Thái Lan…

Có 61 sản phẩm.

Hiển thị 1-30 / 61 sản phẩm
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 100L (ngang, chống giật)-Thế giới

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 100L (ngang, chống giật)

6.540.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 100L (ngang)-Thế giới đồ gia dụng

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 100L (ngang)

6.400.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 125L (ngang, chống giật)-Thế giới

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 125L (ngang, chống giật)

8.030.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 125L (ngang)-Thế giới đồ gia dụng

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 125L (ngang)

7.900.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 150L (ngang, chống giật)-Thế giới

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 150L (ngang, chống giật)

9.640.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 150L (ngang)-Thế giới đồ gia dụng

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 150L (ngang)

9.500.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 50L (ngang, chống giật)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 50L (ngang, chống giật)

3.400.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 50L (ngang)-Thế giới đồ gia dụng HMD

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 50L (ngang)

3.200.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 80L (ngang, chống giật)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 80L (ngang, chống giật)

4.510.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 80L (ngang)-Thế giới đồ gia dụng HMD

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 80L (ngang)

4.380.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 80L (ngang)-Thế giới đồ gia dụng HMD

Bình nóng lạnh Ferroli AQUA 80L (ngang)

4.378.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200L-Thế giới đồ gia dụng HMD

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 200L

12.800.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300L-Thế giới đồ gia dụng HMD

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore 300L

17.080.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 100 lít (đứng, chống

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 100 lít (đứng, chống...

6.540.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 100 lít (đứng)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 100 lít (đứng)

6.400.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 125 lít (đứng, chống

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 125 lít (đứng, chống...

8.030.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 125 lít (đứng)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 125 lít (đứng)

7.900.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 150 lít (đứng, chống

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 150 lít (đứng, chống...

9.640.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 150 lít (đứng)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 150 lít (đứng)

9.500.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 50 lít (đứng, chống

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 50 lít (đứng, chống giật)

3.340.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 50 lít (thường)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 50 lít (thường)

3.090.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 60 lít (đứng, chống

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 60 lít (đứng, chống giật)

4.100.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 80 lít (đứng)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli Aquastore E 80 lít (đứng)

4.378.000 ₫
Bình nóng lạnh FERROLI CALDO 25L-Thế giới đồ gia dụng HMD
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít (Loại thường)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 15 lít (Loại thường)

2.088.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít (Loại thường)-Thế giới đồ

Bình nóng lạnh Ferroli Cubo 30 lít (Loại thường)

2.385.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 15L (chống cặn, chống giật)-Thế

Bình nóng lạnh Ferroli QQ AE 15L (chống cặn, chống giật)

2.500.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 15L (Tráng bạc, chống

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 15L (Tráng bạc, chống khuẩn)

3.000.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 20L (Tráng bạc, chống

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 20L (Tráng bạc, chống khuẩn)

2.880.000 ₫
Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 30L (Tráng bạc, chống

Bình nóng lạnh Ferroli VERDI-SE 30L (Tráng bạc, chống khuẩn)

3.210.000 ₫